Frank Winkler, Reisefotografie, China, Shanghai, Suzhou, Wuzhen, Guilin, Yangshuo, Longsheng, Peking, Xi'an